Informacje ogólne - Biblioteka Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje ogólne

O nas

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji edukacyjnych potrzeb i zainteresowań uczniów i słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

W naszej bibliotece czytelnik ma zapewniony dostęp do książek, czasopism, księgozbioru podręcznego, encyklopedii
i słowników multimedialnych, dzięki czemu może wyszukiwać informacje na określony temat, wykorzystywać zasoby do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Księgozbiór biblioteki liczy około 15 tys. książek i podręczników, 330 filmów na kasetach VHS i płytach DVD, kilkadziesiąt programów multimedialnych na płytach CD i DVD, audiobooki, broszury i kartoteki zagadnieniowe. Prenumerata obejmuje 30 tytułów gazet i czasopism.
Nauczyciele mogą równie
ż wypożyczać na lekcję 10 laptopów, rzutnik multimedialny i aparat fotograficzny.
Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa
regulamin.

Aby wszyscy mogli korzystać w pełni ze
zbiorów oraz rozwijać swoje zainteresowania i pasje jesteśmy do dyspozycji 43 godziny w tygodniu:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 17:00
w piątek w godzinach
7:30 - 15:00
w sobotę w godzinach 7
:30 - 15:30

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego