Centrum Multimedialne - Biblioteka Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Centrum Multimedialne

O nasBiblioteka Zespołu Szkół, CKU w Gronowie wyposażona jest w 6 komputerów z dostępem do internetu oraz
multimedialne urządzenia wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny z ekranem, telewizor i odtwarzacz DVD.
Ponadto nauczyciele mogą wypożyczyć na lekcje jeden z 10 laptopów, pozyskanych przez szkołę w ramach realizacji różnych projektów współfinansowanych przez EFS.  

Nauczyciele i uczniowie mają możliwość bezpłatnego kserowania i drukowania materiałów edukacyjnych.Z Centrum Multimedialnego korzysta młodzież szkół dziennych, słuchacze szkół dla dorosłych, pracownicy szkoły
i społeczność lokalna. Ponieważ w szkole nie ma świetlicy a większość uczniów dojeżdża na zajęcia lekcyjne z innych miejscowości, młodzież spędza wiele czasu w bibliotece. Codziennie z komputerów korzysta kilkadziesiąt osób.
Młodzież korzysta z komputerów przed lekcjami, po lekcjach, w czasie przerw, tzw. okienek i zajęć indywidualnych (m.in. uczniowie zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego i religii).
Centrum Multimedialne jest wykorzystywane m.in. do:
• wyszukiwania informacji w zasobach internetu oraz w multimedialnych encyklopediach i słownikach zainstalowanych na komputerach,
• tworzenia edukacyjnych prezentacji multimedialnych w programie Power Point,
• skanowania materiałów potrzebnych w tworzeniu prezentacji multimedialnych,
• szukania materiałów do prezentacji na maturę ustną z języka polskiego, przygotowania i drukowania zestawień bibliograficznych,
• pisania i drukowania referatów przez młodzież szkół dziennych,
• pisania i drukowania prac zaliczeniowych przez słuchaczy szkół dla dorosłych,
• drukowania tekstów potrzebnych na zajęcia lekcyjne np. wierszy,
• czytania tekstów on-line lektur i wierszy,
• ćwiczeń w korzystaniu z programów, które są przedmiotem nauczania technologii informacyjnej,
• przygotowywania gazetek i wystaw,
• wyszukiwania informacji o placówkach oświatowych wyższego szczebla,
• przeglądania informacji na stronach CKE i OKE oraz na specjalnych podstronach dotyczących matury i egzaminu zawodowego na witrynie internetowej szkoły,
• skanowania zdjęć, dyplomów i innych materiałów archiwizujących osiągnięcia uczniów i działalność szkoły, wykorzystywanych do kroniki szkolnej,
• kserowania
i drukowania uczniom wszelkich materiałów edukacyjnych,
odtwarzania materiałów edukacyjnych i filmów nagranych na płyty DVD,
wyświetlania prezentacji multimedialnych.
W czasie, gdy nikt nie wykorzys
tuje komputerów w celach edukacyjnych i informacyjnych młodzież prowadzi korespondencję internetową, korzysta z for dyskusyjnych oraz ćwiczy swoje umiejętności informacyjne i intelektualne w zręcznościowych i logicznych grach komputerowych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego