Odwiedzin:
0

Egzamin maturalny

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW DEKLARUJĄCYCH PONOWNE PRZYSTĄPNIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

W CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z części ustnej z języka polskiego, przystępując ponownie do egzaminu, wskazuje w deklaracji poprzednio wybrany temat lub nowy temat z listy tematów obowiązujących w szkole w roku szkolnym:

 

 

Strony WWW na temat egzaminu maturalnego:

Terminy egzaminów

Deklaracja przystąpienia

OKE Gdańsk

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 

Szkolenie z zakresu procedur obowiązujących na egzaminie maturalnym 2017r.

 

Terminy egzaminów poprawkowych - sierpień 2017 r.

Egzamin pisemny z matematyki - kalkulator

Kursy przygotowujące do matury - konkurencyjne ceny


Pliki:

Opłata za egzamin maturalny – rok szkolny 2016-2017
Komunikat o przyborach - matura 2017
Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014-2015
Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013-2014